OWEN juridisk information

 

 

OWEN / Automotive Internet Shop Gmbh

Rathausstraße 4
20095 Hamburg

Tel: 0812111663 (Kontorstid: måndag till fredag kl. 9-12 och kl. 13-18)

Ansvarigt skattekontor: Finanzamt Hamburg-Mitte
Skatteidentifikationsnummer: 48/731/05483
Momsregistreringsnummer: DE264275579

Företagsledning: Trutz von Klodt, Nico Kruse
Behörig domstol: Hamburg District Court
Handelsregisternummer (HRB): 143147

Om du har några frågor, klagomål eller anspråk, vänligen kontakta vår kundserviceavdelning.

Om du har några frågor, vänligen kontakta först vårt Helpcenter.

 

 

 

 

För returer, vänligen använd följande adress:

OWEN / Hamburg Internet Shops Group GmbH

Borsigstr. 28

21465 Reinbek

 

 

 

Ansvarsfriskrivning

Författaren är inte ansvarig för innehåll som länkas eller hänvisas till från hans sidor - såvida han inte har full kännedom om olagligt innehåll och det skulle vara rimligt och tekniskt möjligt för honom att förhindra besökarna på hans webbplats från att se dessa sidor. Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunkten för upprättandet av länkarna kunde inget olagligt innehåll identifieras på de sidor som skulle länkas. Författaren har inget som helst inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller upphovsrätten till de länkade sidorna. Han tar därför härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/associerade sidor som ändrats efter att länkarna skapades. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar inom den egna webbplatsen samt för tredje parts inlägg i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor och alla andra former av databaser som upprättats av författaren och vars innehåll kan ändras av tredje part. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår till följd av användning eller icke-användning av sådan information ansvarar endast den som tillhandahåller den sida som det hänvisas till, och inte den som endast hänvisar till respektive publikation via länkar.

 

 

Upphovsrätt och varumärkesrätt
Författaren strävar efter att i alla publikationer respektera upphovsrätten för bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används, att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom själv eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla varumärken som nämns i interneterbjudandet och som eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och äganderätten för respektive registrerade ägare. Enbart omnämnandet av ett varumärke betyder inte att det inte är skyddat av tredje parts rättigheter! Upphovsrätten för publicerade objekt som skapats av författaren själv förblir enbart hos författaren till sidorna. Reproduktion eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är förbjuden utan uttryckligt tillstånd från författaren.

Ansvarig för innehållet i enlighet med § 5 i den tyska lagen om elektroniska medier (TMG) är Nico Kruse, se kontaktuppgifter ovan.

 

 

Kreditkort

Fakturering av webbplatsen med kreditkort utförs av :

Adyen Gmbh Berlin Friedrichstraße 63 Ingång:, Mohrenstraße 17, 10117 Berlin

 

 

Adress

OWEN / Automotive Internet Shop Gmbh

Rathausstraße 4

20095 Hamburg