Information om OWENs ångerrätt

 

Ångerrätt

Som konsument enligt § 13 i den tyska civillagen (BGB) kan du inom 14 dagar utan att ange några skäl återkalla din avtalsförklaring, antingen skriftligen (t.ex. brev, fax, e-post) eller - om produkten levereras till dig innan tidsfristen löpt ut - genom att returnera produkten. Tidsfristen börjar löpa efter mottagandet av denna information i textform, men inte före mottagandet av varan av mottagaren (vid upprepad leverans av varor av samma typ, inte före mottagandet av den första delleveransen) och inte före uppfyllandet av våra informationsskyldigheter enligt artikel 246 § 2 i kombination med § 1 punkterna 1 och 2 i EGBGB (Inledningslagen till den tyska civillagen). För att ångerfristen ska kunna iakttas räcker det med att ångerhandlingen eller varan skickas i god tid. Återkallelsen ska skickas till

Automotive Internet Shop GmbH / OWEN

Generaldirektörer: Nico Kruse, Trutz von Klodt

Rathausstraße 4 20095 Hamburg

info@hello-owen.se

Deutschland Amtsgericht Hamburg

HRB 143147

Momsregistreringsnummer: DE264275579

Skatteregistreringsnummer: 48/731/05483

 

Konsekvenser av frånträde

Vid ett faktiskt frånträde måste de tjänster som båda parter mottagit återlämnas och, i förekommande fall, eventuella vinster (t.ex. ränta) återbetalas. Om du inte kan återlämna den mottagna tjänsten, helt eller delvis, eller om du endast kan återlämna den i dåligt skick, kan du bli skyldig att betala oss ersättning. Detta gäller inte för överföring av föremål om försämringen av föremålet uteslutande beror på dess undersökning - som du skulle ha kunnat göra i en butik. Dessutom kan du undvika skyldigheten att ersätta värdet av försämring som beror på korrekt användning av produkten genom att inte använda produkten som din egendom och genom att undvika allt som kan minska dess värde. Varor som kan skickas med paketpost måste returneras på vår risk. Du kommer att bära kostnaden för att returnera varorna om de levererade varorna motsvarar de beställda och om priset på de varor som ska returneras inte överstiger 6 000 euro eller om, i händelse av ett högre pris för varorna, du ännu inte har tillhandahållit ersättningen eller en avtalsenlig delbetalning vid tidpunkten för ångerrätten. I annat fall är returen kostnadsfri för dig. Skyldigheter att återbetala betalningar måste uppfyllas inom 14 dagar. Tidsfristen börjar löpa för dig när du skickar ditt meddelande om frånträde eller varorna, och för oss när vi tar emot dem.

Slut på information om ångerrätt