OWENs allmänna villkor för försäljning

1. Allmänt
(1) hello-owen.se är en tjänst från Automotive Internet Shop GmbH, Rathausstraße 4, 20095 Hamburg, handelsregister HRB 143147 vid Hamburgs tingsrätt, momsregistreringsnummer DE264275579, skatteregistreringsnummer 48/731/05483. E-post: info@hello-owen.se: Owen.

(2) Alla affärsrelationer mellan OWEN och dess kunder baseras på följande allmänna villkor (GTC) i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen, i den mån inga individuella avtalsöverenskommelser har ingåtts. Individuella avtalsöverenskommelser har företräde framför dessa allmänna villkor.

(3) Kunden i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är i princip både konsument i den mening som avses i § 13 i den tyska civillagen (BGB) och företagare i den mening som avses i § 14 i BGB. Begreppet "kund" används på ett könsneutralt sätt.

 

2. Erbjudanden, ingående av avtal, formulär
(1) Produktpresentationerna i onlinebutiken ska ses som icke-bindande erbjudanden från OWEN:s sida. Genom att klicka på knappen "Skicka beställning" förklarar och överför kunden ett bindande avtalserbjudande om köp av de varor som finns i kundkorgen. Kunden får ett bekräftelsemeddelande som anger att OWEN har mottagit och kommer att kontrollera beställningen. OWEN förklarar att erbjudandet accepteras genom ett bekräftelsebrev i textform eller genom leverans av varorna.

(2) Inom ramen för elektronisk handel eller vid distansavtal, dvs. avtal som ingås mellan en entreprenör och en konsument uteslutande med hjälp av medel för distanskommunikation, accepterar OWEN kundens beställningar enligt de villkor som gäller på webbplatsen. I händelse av skriv- eller tryckfel på webbplatsen har OWEN rätt att bestrida dessa.

(3) Informationen i reklambroschyrer, annonser och på webbplatsen är inte bindande för OWEN och kan ändras utan föregående meddelande. Dessutom förbehåller sig OWEN rätten att ändra de produkter som beskrivs i reklambroschyrer, annonser och på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

 

3. Priser, förfallodag, betalningssätt
(1) Alla angivna priser är bruttopriser (inklusive moms). I princip inkluderar priserna inte frakt-, förpacknings- och installationskostnader; dessa kostnader meddelas separat för varje produktpresentation med hjälp av en kostnadsangivelse eller en länk till en allmän översikt över fraktkostnader. Vid distansförsäljning anges ett slutpris inklusive moms och plus frakt- och förpackningskostnader när beställningen görs.

(2) Uppdateringen av internetsidorna på www.hello-owen.com innebär att alla tidigare priser och annan information om varorna blir ogiltiga. Den version av prisangivelsen som gäller vid tidpunkten för den bindande beställningen är auktoritativ.

(3) Det slutliga priset ska betalas omedelbart och utan avdrag när beställningen görs, netto och kontant. Betalning kan ske med kreditkort (Visa / MasterCard), förskottsbetalning, direktdebitering eller PayPal. För andra betalningssätt, vänligen kontakta OWEN. Checkar och växlar accepteras inte. För varje beställning förbehåller vi oss rätten att inte erbjuda vissa betalningsmetoder och att hänvisa till andra betalningsmetoder. För detta ändamål använder vi tjänsten InfoScore Consumer Data GmbH. Kunddata överförs inte permanent. Observera att vi endast accepterar betalningar från konton i Europeiska unionen (EU). Alla kostnader som uppstår i samband med en finansiell transaktion kommer att bäras av dig.

(4) Betalningar är endast i enlighet med avtalet om beloppet betalas kontant eller krediteras utan reservation till ett av OWEN:s konton före utgången av den tillämpliga betalningsfristen. I enlighet med avsnitt 367 i den tyska civillagen (BGB) ska betalningar som görs av kunden först kvittas mot kostnader, sedan mot ränta och slutligen mot huvudfordran.

(5) Kunden har endast rätt till kvittning om hans motfordran är obestridd eller lagligen fastställd. Kunden har endast rätt att utöva en retentionsrätt om hans motfordran grundar sig på samma avtalsförhållande.

 

4. Leverans
(1) Leverans sker genom avsändning från lagret till den av kunden angivna adressen.

(2) Krig, strejk, lockout, brist på råvaror eller energi, drifts- eller trafikstörningar, åtgärder som vidtas av offentliga myndigheter och alla andra fall av force majeure som förhindrar, försenar eller gör tillverkningen eller leveransen av varorna oekonomisk utan OWEN:s förskyllan, befriar OWEN från sin leveransskyldighet under den tid och i den omfattning som störningen varar. Om avbrottet varar längre än 2 månader har båda parter rätt att frånträda avtalet. Kundens lagstadgade ångerrätt baserad på ett tidigare datum påverkas inte. I händelse av att varuleveransen avbryts helt eller delvis är OWEN inte skyldigt att erhålla leveranser från andra leverantörer i tidigare led. I detta fall har OWEN rätt att fördela den tillgängliga mängden varor med hänsyn till sina egna krav.

 

5. INFORMATION OM ÅNGERRÄTTEN
ÅNGERRÄTT
SOM KONSUMENT ENLIGT § 13 BGB (TYSK CIVILLAG) KAN DU ÅTERKALLA DIN AVTALSFÖRKLARING I TEXTFORM (T.EX. BREV, FAX, E-POST) INOM 14 DAGAR UTAN ATT ANGE NÅGRA SKÄL ELLER - OM PRODUKTEN ÖVERLÄMNAS TILL DIG INNAN TIDSFRISTEN LÖPT UT - GENOM ATT RETURNERA PRODUKTEN. FRISTEN BÖRJAR LÖPA NÄR VI MOTTAGIT DENNA INFORMATION I TEXTFORM, MEN INTE FÖRRÄN MOTTAGAREN MOTTAGIT VARAN (VID UPPREPADE LEVERANSER AV VAROR AV SAMMA SLAG, INTE FÖRRÄN DEN FÖRSTA DELLEVERANSEN MOTTAGITS) OCH INTE FÖRRÄN VI FULLGJORT VÅR INFORMATIONSSKYLDIGHET ENLIGT § 246 § 2 I FÖRENING MED § 1 PUNKTERNA 1 OCH 2 I DEN TYSKA CIVILLAGEN. FÖR ATT ÅNGERFRISTEN SKA KUNNA IAKTTAS ÄR DET TILLRÄCKLIGT ATT ÅNGERHANDLINGEN ELLER VARAN AVSÄNDS I GOD TID. ÅTERKALLELSEN MÅSTE SKICKAS TILL


Automotive Internet Shop GmbH
Ledning : Trutz von Klodt, Nico Kruse
Rathausstraße 4
20095 Hambourg
Allemagne

info@hello-owen.se
Hamburgs tingsrätt HRB 143147
Momsregistreringsnummer DE264275579
Skattenummer 48/731/05483

KONSEKVENSER AV FRÅNTRÄDE
VID ETT FAKTISKT FRÅNTRÄDE SKA DE TJÄNSTER SOM BÅDA PARTER ERHÅLLIT ÅTERBETALAS OCH I FÖREKOMMANDE FALL SKA ERHÅLLEN RÄNTA ÅTERBETALAS. ALLA MOTTAGNA FÖRMÅNER (T.EX. RÄNTA) MÅSTE ÅTERBETALAS. OM DU INTE KAN ÅTERLÄMNA HELA ELLER DELAR AV DEN MOTTAGNA TJÄNSTEN, ELLER OM DU ENDAST KAN ÅTERLÄMNA TJÄNSTEN I DÅLIGT SKICK, MÅSTE DU I FÖREKOMMANDE FALL ERSÄTTA OSS FÖR VÄRDET AV TJÄNSTEN. VI KOMMER ATT BETALA EKONOMISK ERSÄTTNING. VID ÖVERFÖRING AV FÖREMÅL GÄLLER DETTA INTE OM FÖRSÄMRINGEN AV FÖREMÅLET UTESLUTANDE BEROR PÅ ATT DET HAR UNDERSÖKTS - VILKET DU TILL EXEMPEL SKULLE HA KUNNAT GÖRA I EN BUTIK. DESSUTOM KAN DU UNDVIKA SKYLDIGHETEN ATT ERSÄTTA VÄRDET AV FÖRSÄMRING SOM BEROR PÅ KORREKT ANVÄNDNING AV FÖREMÅLET GENOM ATT INTE ANVÄNDA PRODUKTEN SOM DIN EGENDOM OCH GENOM ATT UNDVIKA ALLT SOM KAN MINSKA DESS VÄRDE. VAROR SOM KAN SKICKAS MED PAKETPOST MÅSTE RETURNERAS PÅ VÅR RISK. KOSTNADEN FÖR ATT RETURNERA VARORNA SKA BÄRAS AV DIG OM DE LEVERERADE VARORNA MOTSVARAR DE BESTÄLLDA OCH OM PRISET FÖR DE VAROR SOM SKA RETURNERAS INTE ÖVERSTIGER 40 EURO ELLER OM, I HÄNDELSE AV ETT HÖGRE PRIS FÖR VARORNA, DU ÄNNU INTE HAR TILLHANDAHÅLLIT ERSÄTTNINGEN ELLER EN AVTALSENLIG DELBETALNING VID TIDPUNKTEN FÖR ÅNGERRÄTTEN. I ÖVRIGT, 

RETUREN ÄR KOSTNADSFRI FÖR DIG. SKYLDIGHETER ATT ÅTERBETALA BETALNINGAR MÅSTE UPPFYLLAS INOM 14 DAGAR. PERIODEN BÖRJAR FÖR DIG MED AVSÄNDANDET AV DIN ÅNGERFÖRKLARING ELLER VARORNA, FÖR OSS MED MOTTAGANDET AV VARORNA.

- SLUT PÅ INFORMATION OM ÅNGERRÄTT.

 

6. Överföring av risk
(1) Om kunden är en privat konsument enligt § 13 i den tyska civillagen (BGB), övergår risken för oavsiktlig förlust och försämring av varorna till kunden vid tidpunkten för överlämnandet av varorna.

(2) I den mån kunden är ett kommersiellt företag enligt § 14 i den tyska civillagen (BGB) övergår risken för oavsiktlig förlust och försämring av varorna till kunden vid tidpunkten för leverans av varorna till rederiet; i detta fall ska platsen för fullgörandet vara det registrerade kontoret för OWEN:s kommersiella filial.

(3) Risken ska också övergå till Kunden om Kunden inte har accepterat varan.

 

7. Äganderättsförbehåll
(1) Om kunden är en privat konsument enligt § 13 i den tyska civillagen (BGB), övergår risken för oavsiktlig förlust och försämring av varorna till kunden vid tidpunkten för överlämnandet av varorna.

(2) I den mån kunden är ett kommersiellt företag enligt § 14 i den tyska civillagen (BGB) övergår risken för oavsiktlig förlust och försämring av varorna till kunden vid tidpunkten för leverans av varorna till rederiet; i detta fall ska platsen för fullgörandet vara det registrerade kontoret för OWEN:s kommersiella filial.

(3) Risken ska också övergå till Kunden om Kunden inte har accepterat varan.

 

 

8. Garanti / service efter försäljning
(1) Kundens garantirättigheter regleras av de lagstadgade bestämmelserna, i den mån följande bestämmelser inte avviker från dessa. Se produktdokumentationen för att ta reda på om det finns en tillverkargaranti utöver den lagstadgade garantin. Om du har några frågor eller klagomål kan du kontakta vår kundtjänst på vardagar från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00 på telefonnummer 0812111663 och på vår e-postadress: info@hello-owen.se.

(2) Inga anspråk kan göras mot OWEN för skador som orsakats av olämpliga åtgärder eller åtgärder som vidtagits av kunden under installation, anslutning, användning eller lagring som strider mot avtalet. Bristande överensstämmelse med avtalet avgörs i synnerhet av tillverkarens specifikationer.

(3) Om kunden är en entreprenör och den beställda tjänsten tillhandahålls för hans egen kommersiella verksamhet eller egenföretagande, preskriberas hans garantianspråk ett år efter mottagandet av den nya varan. Ovanstående bestämmelser gäller inte om längre perioder föreskrivs i lag. Entreprenören har inga garantirättigheter för begagnade varor.

 

 

9. Skydd av personuppgifter
OWEN uppmärksammar kunden på att de uppgifter som registreras i samband med ingåendet av avtalet samlas in, behandlas och används av OWEN i enlighet med Federal Data Protection Act (BDSG) och Teleservices Data Protection Act (TDDSG) i syfte att uppfylla de skyldigheter som följer av försäljningsavtalet.

 

10. Köp på faktura
Ytterligare villkor för köp på faktura & delbetalning 

 

11. Hotjar
Denna webbplats använder Hotjar, en webbanalystjänst från Hotjar Ltd ("Hotjar"). Med hjälp av Hotjar kan slumpmässigt utvalda enskilda besökares interaktion med webbplatsen registreras anonymt. Detta resulterar i en logg över musrörelser och klick, till exempel i syfte att visa hur den aktuella webbsidan kan förbättras. Hotjar använder "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. För att utesluta varje direkt koppling till en enskild person registreras och behandlas IP-adresser endast anonymt. Dessutom utvärderas information om operativsystem, webbläsare, inkommande och utgående länkar, geografiskt ursprung, upplösning och typ av enhet för statistiska ändamål. Denna information är inte personlig och vidarebefordras inte till tredje part av oss eller Hotjar. Om du inte vill bli registrerad kan du avaktivera det på alla Internetsidor som använder Hotjar genom att placera DoNotTrack-headern i din webbläsare. Ytterligare information finns på https://www.hotjar.com/opt-out. 

 

12. Slutbestämmelser
(1) Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är ogiltiga, ska detta inte ogiltigförklara de återstående bestämmelserna i de allmänna villkoren. Den ogiltiga bestämmelsen kommer att ersättas av den relevanta rättsliga bestämmelsen.

(2) Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland ska gälla för dessa allmänna villkor och för hela det juridiska förhållandet mellan OWEN och kunden, med uteslutande av FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor.

(3) För alla tvister som uppstår från avtalsförhållandet, om kunden är en handlare i sin egen rätt, en juridisk person enligt offentlig rätt eller ett dödsbo enligt offentlig rätt, måste kravet lämnas in till den behöriga domstolen för sätet för OWEN:s kommersiella etablering. I den mån lagen tillåter gäller samma sak om en kund inte har en allmän domstolsort i Tyskland, om en kund har flyttat sin hemvist eller vanliga vistelseort utomlands efter att avtalet ingåtts eller om hans hemvist eller vanliga vistelseort är okänd vid den tidpunkt då talan väcks. OWEN har också rätt att vidta rättsliga åtgärder vid kundens säte.

Version av de allmänna försäljningsvillkoren : Version 3.9 / 30.09.2015

 

Automotive Internet Shop GmbH
Företagsledning: Trutz von Klodt, Nico Kruse
Rathausstraße 4
20095 Hamburg
Tyskland 
Hamburgs lokala domstol HRB 143147
Momsregistreringsnummer DE264275579
Skattenummer 48/731/05483

Tvistlösning online i enlighet med artikel 14.1 i förordningen om tvistlösning online: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS) som du hittar på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.