Information om dataskydd

 

Vi välkomnar dig till Automotive Shop Internet GmbH:s (nedan även kallat "vi" / "oss") webbplats. Att skydda din integritet är viktigt för oss. Vi vill informera dig om omfattningen av och syftet med insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter via webbplatsen hello-owen.co.uk.

I.               

Ansvar / kontakt

Automotive Internet Shop GmbH, Rathausstraße 4, 20095 Hamburg, är ansvarig för insamling, bearbetning och användning av personuppgifter i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och samtidigt som tjänsteleverantör i den mening som avses i Telemedia Act (TMG). Med denna dataskyddsinformation uppfyller vi därmed våra skyldigheter att tillhandahålla information om arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter i enlighet med artiklarna 12 till 14 i GDPR. 

Om du vill se och uppdatera dina personuppgifter eller om du har några frågor om dataskydd på vår webbplats, vänligen kontakta oss när som helst via vår e-postadress info@hello-owen.fr eller per post på den adress som anges ovan.

 

II.             

Föremål för informationsskyldighet

En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter eller en onlineidentifierare, eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Detta inkluderar information som namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer, men även, enligt gällande rättspraxis, användningsdata som din IP-adress.

Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, konsultation, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 

III.            

Databehandling på hello-owen

Omfattningen och arten av insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter skiljer sig beroende på om du kontaktar oss via vår webbplats och använder de verktyg och funktioner som erbjuds på webbplatsen eller om du använder vår webbplats i rent informativt syfte.

1. Insamling med ditt aktiva deltagande

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter i samband med användningen av denna webbplats om du gör dem tillgängliga för oss på eget initiativ. Vi använder dessa personuppgifter utan särskilt tillstånd uteslutande för att behandla din begäran. Det är alltid upp till dig att bestämma om du vill ge oss dina uppgifter för de aktuella ändamålen. Om din förfrågan tillåter det kan du också presentera dig för oss anonymt eller under en pseudonym. I princip kommer vi endast att spara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att behandla din begäran, såvida vi inte är behöriga eller skyldiga enligt lag att spara dem längre.

Därefter vill vi informera dig om databehandling i samband med de kontaktgränssnitt som erbjuds dig på vår webbplats. Du kan när som helst utöva dina rättigheter som registrerad (se punkt 5).

1.1 Förfrågningar via kontaktformuläret eller via e-post

Om du kontaktar oss via ett av våra kontaktformulär eller via e-post samtycker du, genom att klicka på knappen "Skicka", till att vi behandlar dina uppgifter för att svara på din begäran som uttryckts via kontaktformuläret (artikel 6.1 a i GDPR). Samtidigt har vi ett berättigat intresse av att undersöka din förfrågan och besvara den inom ramen för god kundservice (rättslig grund: artikel 6.1 f i GDPR). Detta omfattar i synnerhet, beroende på det specifika fallet, följande personuppgifter:

Förnamn och efternamn
Civil titel
E-postadress
telefonnummer
Meddelande i textfält (beroende på registrering)
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller invända mot användningen av dina uppgifter. För att göra detta, skicka ett e-postmeddelande till info@hello-owen.fr. Vi kommer då omedelbart att sluta behandla dina uppgifter i syfte att svara på din begäran och radera dina uppgifter, såvida vi inte är juridiskt auktoriserade eller skyldiga att fortsätta lagra dem.

1.3 Nyhetsbrev

Vi erbjuder ett nyhetsbrev på hello-owen som ger information om nya produkter, tjänster och åtgärder från vårt företag. Om du registrerar dig för nyhetsbrevet via en kryssruta och bekräftar följande samtyckestext samlar vi in din e-postadress (obligatorisk), din titel samt ditt förnamn, efternamn och kön (valfritt).

Jag samtycker till att Automotive Internet Shop GmbH lagrar och behandlar min e-postadress och, om tillämpligt, de uppgifter jag tillhandahåller frivilligt i syfte att skicka nyhetsbrevet med nyheter om produkter, tjänster och åtgärder från hello-owen-företaget i enlighet med denna dataskyddsinformation. Vi använder tjänsten från e-postmarknadsföringsföretaget CleverReach för att genomföra registrerings- och avregistreringsförfarandet för nyhetsbrevet, för att skicka nyhetsbrevet och för att analysera användningen av det. Detta tillstånd kan när som helst återkallas.

 

Insamlingen av din e-postadress är först och främst i vårt legitima intresse att skicka dig, efter din registrering, ett bekräftelsemeddelande till den angivna e-postadressen för att genomföra det lagstadgade dubbla opt-in-förfarandet (rättslig grund: art. 6, al. 1, f) i RGPD), där vi ber dig att bekräfta att du verkligen har begärt att nyhetsbrevet ska skickas. Om du bekräftar registreringen skickas nyhetsbrevet permanent till din e-postadress på grundval av detta giltiga samtycke (rättslig grund: artikel 6.1 a i RGPD) och vi kommer att använda alla uppgifter som tillhandahålls frivilligt för att anpassa och välja lämpliga produkter. Om du inte bekräftar din registrering kommer den dock att raderas automatiskt om det enligt vår erfarenhet inte längre finns någon anledning att förvänta sig att det dubbla opt-in-förfarandet ska vara framgångsrikt. Under tiden har du också möjlighet att invända mot lagringen av dina uppgifter, till exempel genom att skicka ett meddelande till info@hello-owen.fr, varefter vi kommer att radera dina uppgifter. För att dokumentera att du har lämnat ditt samtycke registrerar vi din IP-adress samt datum och tid för din registrering och dess bekräftelse som en del av double opt-in-förfarandet.

 

För att genomföra registreringsprocessen, utforma innehållet i nyhetsbrevet, skicka det och analysera resonansen i våra nyhetsbrev använder vi tjänsteleverantören Mailchimp, som drivs av The Rocket Science Group. För detta ändamål har vi ingått ett orderbehandlingsavtal med Mailchimp i enlighet med artikel 28 i GDPR, vilket säkerställer att Mailchimp behandlar dina personuppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. När du prenumererar på ett av våra nyhetsbrev lagras din e-postadress och, i förekommande fall, andra personuppgifter som du har lämnat till oss i syfte att anpassa nyhetsbrevet på Mailchimps servrar.Mailchimp använder uteslutande toppmodern teknik för att upprätthålla datasäkerhet och kommer inte att behandla dina uppgifter för sina egna ändamål, inklusive att vidarebefordra dem till tredje part eller skriva till dig på dess vägnar. CleverReach använder denna information för att skicka vårt nyhetsbrev och för att analysera användarnas beteende när de tar emot nyhetsbrevet. Som en del av analysen av användningen samlar Mailchimp in teknisk information, särskilt om den webbläsare som används, IP-adressen och tiden för konsultationen. Mailchimp registrerar om och när ett nyhetsbrev eller de länkar som finns i det öppnas. Denna information används uteslutande för att bättre bedöma förväntningarna hos nyhetsbrevets mottagare och för att anpassa innehållet i enlighet därmed. Du kan läsa mailchimps aktuella sekretesspolicy här. Vi använder mailchimps tjänster som personuppgiftsbiträde på grundval av den rättsliga grunden för godkännande i artikel 6.1 f i GDPR. Vårt övervägande berättigade intresse ligger här i det centralt samordnade tillhandahållandet av ett nyhetsbrev som är både rättsligt kompatibelt och optimerat för specifika intressen av en professionell leverantör, vilket gör det nödvändigt att behandla uppgifterna som en underleverantör. Du kan invända mot användningen av Mailchimp (art. 21 RGPD). I detta fall kommer vi dock inte längre att kunna skicka nyhetsbrevet till dig av tekniska och organisatoriska skäl. Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet kan du när som helst återkalla det samtycke som ligger till grund för utskicket (art. 7.3 RGPD) och därmed avregistrera dig från nyhetsbrevet. För att göra detta klickar du på länken i varje nyhetsbrev. Du kommer då att vägledas genom avregistreringsprocessen. Du kan också skicka ditt meddelande till oss via e-post till info@hello-owen.se. 

 

1.4 Live-chatt

För att kunna ge våra kunder personlig rådgivning erbjuder vi en livechattfunktion. Om du kontaktar oss via vår onlinechatt kan du själv bestämma om du vill lämna personuppgifter till oss i samband med chattrådgivningen eller inte. Om du gör det kommer vi endast att använda denna information för att ge dig den tjänst du behöver och för att behandla din begäran. Vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs för att behandla din begäran. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR. Om din begäran kräver ytterligare lagring och behandling av data efter att chatten har behandlats, kan du när som helst invända mot denna databehandling, varefter vi kommer att sluta behandla din begäran och omedelbart radera de data som lagrats för detta ändamål. Du kan meddela oss om din invändning genom att skicka ett e-postmeddelande till info@hello-owen.se.

För att kunna erbjuda dig en chatt på en professionell och ekonomiskt rimlig grund använder vi molntjänsten för kundserviceplattformen Zendesk Inc, 989 Market Street #300, San Francisco, California 94102 ("Zendesk"). Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i GDPR. I den mån Zendesk har tillgång till personuppgifter kommer Zendesk att behandla sådana uppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och för vår räkning och inte för egna ändamål. Uppgifterna lagras uteslutande på servrar inom EU/EES. För att säkerställa efterlevnad av kraven för orderbehandlingsförhållanden i enlighet med artikel 28 i GDPR har vi ingått ett motsvarande orderbehandlingsavtal med Zendesk. Ytterligare information om Zendesks dataskyddskompatibla behandling av dina uppgifter finns också på https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

 

1.5 Kundkonto

När ett kundkonto registreras samlar vi in följande uppgifter:

Förnamn och efternamn
E-postadress
Kön (valfritt)
Titel (valfritt)
Som en del av detta kundkonto kan du också registrera andra uppgifter (t.ex. betalnings- och leveransuppgifter) för dina inköp. Vi lagrar de uppgifter som lämnas vid registreringen och som lagras i kundkontot (t.ex. betalningsuppgifter, leveransadress, orderhistorik) i det enda syftet att tillhandahålla dig kundkontotjänsten, som gör det möjligt för dig att enkelt göra beställningar i onlinebutiken, enligt beskrivningen i punkt 1.6 nedan. Detta beror på vårt berättigade intresse av att erbjuda dig en så enkel beställningstjänst som möjligt (rättslig grund: art. 6.1 f i RGPD). Du kan när som helst invända mot detta, t.ex. genom att själv radera ditt kundkonto, genom att radera de lagrade uppgifterna eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@hello-owen.fr.

Om du också vill prenumerera på nyhetsbrevet genom att kryssa i motsvarande ruta när du registrerar ett användarkonto, kommer detta att göras på grundval av den process som beskrivs i punkt 1. c).

 

1.6 Beställning i onlinebutiken

Om du vill göra en beställning i vår onlinebutik är det nödvändigt för ingående och genomförande av avtalet att du anger dina personuppgifter (i synnerhet ditt för- och efternamn, din adress och dina betalningsuppgifter) eller att du använder de uppgifter som du har sparat i ditt kundkonto och som vi behöver för att behandla din beställning. Vi behandlar de uppgifter som du tillhandahåller för att behandla din beställning. I detta sammanhang vidarebefordrar vi de uppgifter som krävs för leverans till logistikföretag (t.ex. DHL) och spårningsföretag (t.ex. Zenfulfillment GmbH) för att kunna leverera de varor som beställts från oss till dig, för att spåra leveransen hela tiden och för att ge dig, kunden, bästa möjliga service under leveransen. Om du väljer att göra din betalning via en av de erbjudna betaltjänstleverantörerna (t.ex. Paypal, Payolution, BS Payone) kommer vi att vidarebefordra de uppgifter som krävs för detta till den relevanta betaltjänstleverantören. I regel kan du få ytterligare information om databehandling av den relevanta betaltjänstleverantören på dess webbplats. Den databehandling som beskrivs för hantering av beställningar i vår onlinebutik utförs på grundval av artikel 6.1 b i GDPR i syfte att fullgöra avtalet.

Dessutom använder vi ditt för- och efternamn och din e-postadress som samlats in i samband med beställningar i vår onlinebutik för att regelbundet informera dig via e-post om erbjudanden som liknar din beställning, särskilt nya produkter. På så sätt upprätthåller vi vår kundrelation med dig. Detta är vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för motsvarande användning av dina uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR. Om du inte vill ha e-post från oss i framtiden kan du när som helst avregistrera dig genom att skicka ett informellt meddelande till oss. Detta kommer inte att kosta dig något annat än kostnaden för överföringen. För att göra detta, skicka ett e-postmeddelande till info@hello-owen.se. Vi kommer inte att skicka några fler e-postmeddelanden av denna typ till dig.

 

2.   Kartläggning av tekniska processer och program  

 

2.1 Funktionella syften

När du använder vår webbplats endast i informationssyfte samlar vi in och använder de åtkomstdata som din webbläsare automatiskt överför till oss och lagrar dem i en så kallad loggfil på servern. Dessa data inkluderar kundens filförfrågan, datum och tid för sidvisningsbegäran, sidvisningens framgång, mängden data som överförs, typen och versionen av webbläsare du använder, operativsystemet du använder, IP-adressen som tilldelats dig av leverantören och den webbplats från vilken du besöker oss. Dessa uppgifter är tekniskt nödvändiga för driften av vår webbplats på webbservern. Dessutom är den kortvariga inspelningen av loggfiler användbar för efterföljande upptäckt av försök till attacker på webbservrar eller eventuellt missbruk. Vårt berättigade intresse för denna databehandling är därför att kunna erbjuda dig våra tjänster på grundval av dessa uppgifter (rättslig grund: art. 6, para. 1, f) i RGPD) och de kommer att raderas om de inte längre krävs för detta ändamål.

 

2.2  Cookies

På vår webbplats används cookies. Cookies är textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker vår webbplats och som samlar in information om din användning av vår webbplats. Denna information hjälper oss att bättre förstå användarnas behov och tekniska beteende på vår webbplats, så att vi kan förbättra webbplatsens innehåll, användbarhet och funktionalitet på grundval av denna information. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. De cookies som används på hello-owen är huvudsakligen sessionscookies som automatiskt raderas när du stänger din webbläsare. Dessa skapar en sessionsidentifierare för din webbläsare, vilket gör det möjligt att tilldela olika förfrågningar från din webbläsare till en session, så att du känns igen när du återvänder till vår webbplats med din webbläsare. Innehållet i din varukorg eller din inloggning till ditt användarkonto kan till exempel registreras för detta ändamål. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger din webbläsare. Du kan konfigurera din webbläsare så att dessa cookies inte sparas alls eller raderas i slutet av din internetsession. Observera dock att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på våra webbsidor.

2.2.1 Cookies för webbanalys

Vi använder webbanalystjänster för vår webbplats. Webbanalystjänster använder cookies för att utvärdera ditt användarbeteende på hello-owen enligt följande:

2.2.1.1 Hotjar

Vi använder Hotjar-analystjänsten från Hotjar Ldt, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa ("Hotjar") för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Hotjars webbanalystjänst spårar rörelser på de webbplatser där Hotjar används (detta är känt som "heatmapping"). Hotjar-tjänsten kan känna igen din webbläsare, registrera användarbeteende genom mus- och rullningsrörelser och tangentbordsinmatningar, samt typ av enhet, geografisk plats och språkinställningar på de webbplatser du surfar på, och skapa pseudonymiserade användarprofiler på denna grund. Det sker aldrig någon ytterligare personlig identifiering av användaren. Inte heller sker någon samkörning med andra personuppgifter. Den information som genereras överförs till Hotjars servrar i Irland och lagras där i högst 365 dagar. Hotjar behandlar uppgifterna uteslutande för vår räkning och enligt våra instruktioner, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För att säkerställa detta har vi ingått ett avtal med Hotjar om behandling av beställningar i enlighet med artikel 28 i GDPR. 

Du kan när som helst invända mot Hotjars insamling och behandling av uppgifter, med verkan för framtiden. Du kan göra detta genom att ställa in en opt-out-cookie för Hotjar-tjänsten. Detaljerade instruktioner finns på http://www.hotjar.com/opt-out. Du har också möjlighet att blockera webbanalysen från Hotjar-tjänsten med hjälp av en "Do Not Track"-rubrik, så att inga uppgifter om din surfning på Internet registreras. Detta är en inställning som stöds av alla aktuella versioner av webbläsare. För att göra detta skickar din webbläsare en begäran till Hotjar om att inaktivera spårning för den berörda användaren. Om du använder vår webbplats med olika webbläsare och/eller terminaler måste du vidta de åtgärder som nämns separat för varje webbläsare eller terminal. Ytterligare information om dataskydd finns på http://www.hotjar.com/privacy. Om du har några frågor kan du också vända dig direkt till Hotjars dataskyddsombud: support@hotjar.com.

2.2.1.2  Google Universal Analytics

hello-owen använder Google Universal Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Universal Analytics använder cookies. Eftersom vi har konfigurerat användningen av verktyget på ett sådant sätt att inget användar-ID tilldelas dig, tilldelas inte dina data, sessioner och interaktioner till ett användar-ID som skapas på en pseudonym basis på alla terminaler som används. Inte heller utvärderas ditt användarbeteende på grundval av ett sådant användar-ID för alla enheter. Den information som genereras av cookien om din användning av vår webbplats kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering ("IP-maskering") är aktiverad på vår webbplats kommer din IP-adress dock först att förkortas av Google i medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra länder som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och endast där förkortas den. I dessa fall omfattas Google av EU-US Privacy Shield. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att kombineras med någon annan data som innehas av Google. Google kommer att använda den information som erhålls genom användning av cookies på vår vägnar för att analysera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplats- och Internetanvändning. I detta fall har vi ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna med Google som personuppgiftsbiträde (rättslig grund: artikel 6.1 f i GDPR). Vi har ingått ett motsvarande orderbehandlingsavtal med Google i enlighet med artikel 28 i GDPR, vilket garanterar att Google kommer att behandla dina personuppgifter uteslutande för vår räkning, strikt i enlighet med instruktionerna och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan förhindra att cookies sparas genom att konfigurera din webbläsare i enlighet med detta. Vi kan dock informera dig om att du i detta fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på webbplatsen i sin fulla utsträckning. 

Du kan också förhindra Google från att samla in och behandla de uppgifter som beskrivs ovan genom att ladda ner och installera ett webbläsarplugin som finns tillgängligt här. Dessutom kan du hämta en opt-out-cookie här, vars installation gör att du kan förhindra att Google samlar in data, vilket är särskilt användbart i fall där opt-out-plug-in inte fungerar, till exempel på mobila enheter. Om du använder vår webbplats med olika webbläsare/terminaler måste du följa de steg som beskrivs för alla webbläsare/terminaler. Ytterligare information om dataskydd vid användning av Google Universal Analytics finns på https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376. Du kan också läsa mer om hur du skyddar dina uppgifter när du använder Googles tjänster genom att klicka på följande länkar:

www.google.com/analytics/terms/de.html

www.google.de/intl/de/policies/

 

 

2.2.1.3  Doubleclick by Google

På vår webbplats använder vi också onlinemarknadsföringsverktyget DoubleClick från Google. DoubleClick använder cookies för att leverera annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra rapporteringen om kampanjprestanda eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Med hjälp av ett cookie-ID vet Google vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därför förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan DoubleClick använda cookie-ID för att fånga konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en DoubleClick-annons och sedan besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och gör ett köp. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies inte någon personlig information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen eller den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskap: Genom att integrera DoubleClick får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår webbplats eller att du har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad med en Google-tjänst kan Google tillskriva besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören kommer att upptäcka och lagra din IP-adress. Du kan förhindra deltagande i detta spårningsförfarande på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsarprogramvara på lämpligt sätt, särskilt genom att radera cookies från tredje part innebär att du inte får reklam från tredjepartsleverantörer; b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att cookies från www.googleadservices.com-domänen blockeras, https://www.google. de/settings/ads, Denna inställning raderas när du raderar dina cookies, c) genom att avaktivera intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen "About Ads" via länken http://www.aboutads.info/choices, denna inställning raderas när du raderar dina cookies, d) genom att permanent avaktivera dem i dina webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome, via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 f i RGPD. Ytterligare information om DoubleClick by Google finns på https://www.google.de/doublecklick och http://support.google.com/adsense/answer/2839090, samt om dataskydd hos Google i allmänhet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Du kan också besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadevrtising.org. Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

2.2.2   Social Media Plug-in

På hello-owen använder vi plug-ins för sociala nätverk som gör att du kan rekommendera erbjudandena på hello-owen till dina vänner och bekanta. Genom dessa plug-ins erbjuder vi dig möjligheten att interagera med dina kontakter på de relevanta sociala nätverken, så att du kan utvärdera vårt erbjudande och vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Detta är vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för användningen av plug-ins är artikel 6, punkt 1, f) i RGPD.

Plug-ins identifieras i allmänhet med en logotyp från den berörda leverantören. För att ge dig så mycket kontroll som möjligt över dina data visar vi gråtonade bilder av respektive funktioner (Facebook-Like-knapp, Google +1, Twitter-knapp) istället för de faktiska sociala plug-ins när sidan laddas. Endast genom att klicka på kryssrutan bredvid symbolerna aktiveras utbytet av data genom att ladda motsvarande plug-in med webbplatsen. I detta fall ser du till att din webbläsare upprättar en anslutning till servrarna i det relevanta sociala nätverket och överför användningsdata till respektive operatör av det sociala medienätverket. Om du aktiverar ett plug-in genom att klicka på det, överförs det faktum att du har besökt den relevanta sidan i vårt online-erbjudande och de uppgifter som samlats in under den informativa konsultationen av en webbplats (se punkt 2.1 ovan) till de sociala mediernas operatörer. Vi har inget inflytande på de insamlade uppgifterna och databehandlingsprocesserna, och vi känner inte heller till den fullständiga omfattningen av datainsamlingen, syftet med behandlingen och lagringstiderna. Vi har inte heller någon information om radering av data som samlats in av plug-in-leverantören. Plug-in-leverantören sparar de uppgifter som samlats in om dig i form av användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller för att utforma sin webbplats enligt kraven. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att presentera skräddarsydd reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, vilket du bör göra genom att kontakta den relevanta plug-in-leverantören.

Överföringen av data sker oberoende av om du har ett konto hos plug-in-leverantören eller är inloggad. Om du är inloggad hos plug-in-leverantören kommer dina uppgifter som samlas in via plug-ins att tilldelas direkt till ditt befintliga användarkonto hos plug-in-leverantören. Om du klickar på den aktiverade knappen och skapar en länk till sidan, kommer plug-in-leverantören också att spara denna information i ditt användarkonto och vidarebefordra den till dina kontakter, i förekommande fall offentligt. Vi rekommenderar att du regelbundet loggar ut efter att ha använt ett socialt nätverk, särskilt innan du aktiverar knappen, eftersom detta förhindrar att din profil tillskrivs plug-in-leverantören. Ytterligare information om syfte och omfattning av datainsamling och behandling av plug-in-leverantören finns i dataskyddsdeklarationerna som tillhandahålls av de sociala plug-in-leverantörerna som anges nedan. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och om möjligheterna att ställa in parametrar för att skydda din integritet.

 

2.2.2.1 Facebook

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, États-Unis. För mer information om datainsamling, se: http://www.facebook.com/policy.php, http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.2.2.2 Twitter

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, États-Unis. 

På http://twitter.com/account/settings kan du ändra dina sekretessinställningar. Mer information finns i Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/de/privacy. Twitter har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.2.2.3 Google Plus

Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För mer information om denna plug-in, se Google Plus dataskyddsinformation på https://policies.google.com/privacy?hl=de. Google omfattas av EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

3. Överföring av uppgifter

Utöver de verktyg och funktioner som används på hello-owen måste vi överföra vissa uppgifter till tredje part i syfte att bearbeta vår verksamhet, i strikt överensstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning:

Som en del av övervakningen och den tekniska utformningen av vår närvaro online samt integreringen av onlineundersökningar på vår webbplats kan det vara nödvändigt för externa tjänsteleverantörer att få tillgång till personuppgifter (i synnerhet leverantörer av IT-tjänster). I sådana fall kommer personuppgifter att behandlas uteslutande i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och på grundval av ett orderbehandlingsavtal i enlighet med artikel 28 i GDPR, varigenom tjänsten garanterar oss att tjänsten kommer att tillhandahållas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Användningen av professionella tjänsteleverantörer föreskrivs uttryckligen i lag i vårt legitima intresse av att professionalisera vårt erbjudande till dig och kunna erbjuda det på ett omdömesgillt sätt ur ledningssynpunkt (rättslig grund: art. 6, para. 1, f) i RGPD). Även i detta fall förblir vi ansvariga för att skydda dina uppgifter.

För att webbplatsen ska finnas i Schweiz kan det vara nödvändigt för oss att överföra personuppgifter till vår partner "exporto" för bearbetning av beställningar. Dessa uppgifter används uteslutande för att behandla din beställning, i den mån den är avsedd för Schweiz, och används inte av exporto för reklamändamål.

Vi förbehåller oss också rätten att lämna ut dina personuppgifter om det är bevisat att vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om utlämnande krävs av oss av myndigheter eller brottsbekämpande organ i enlighet med lagen.

 

4.    Plats för databehandling och datasäkerhet

Dina uppgifter behandlas huvudsakligen i Tyskland. Dina uppgifter kommer endast att överföras till ett land utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det erbjuder en adekvat skyddsnivå i den mening som avses i artikel 45 ff. i GDPR. RGPD är givet. Uppgifter som samlas in på vår webbplats kan på denna grund överföras till USA (Facebook Inc, Twitter Inc, Google Inc, Zendesk Inc). För att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och missbruk har vi vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som överensstämmer med den senaste tekniken, i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning (art. 32 RGPD).

 

5.    Rättigheter för registrerade (information om lagrade uppgifter, rättelse av uppgifter, återkallande, blockering, radering, begränsning, överförbarhet) och kontakter

Du kan när som helst begära kostnadsfri information om omfattningen, ursprunget och mottagarna av de lagrade uppgifterna och syftet med lagringen (art. 15 RGPD). Du kan när som helst begära att felaktiga uppgifter rättas (art. 16 RGPD). Dessutom har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (art. 20 RGPD).

Du kan invända mot framtida användning av dina personuppgifter (art. 21 GDPR), begära att de helt eller delvis raderas (art. 17 GDPR), att behandlingen av dem begränsas eller att de blockeras (art. 18 GDPR). Vi kommer att granska denna begäran och, i den mån det inte finns någon annan rättslig grund för ytterligare behandling, kommer vi att agera på den. Vi kommer att informera dig om resultatet. Oberoende av detta har du rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR (artikel 77.1 GDPR).

I allmänhet behöver du inte följa något särskilt formulär för att hävda dina rättigheter som registrerad, till exempel kan du skriva till oss via e-post på info@hello-owen.se.